cejupiter

Avís Legal

Avís Legal

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.cejupiter.cat (d’ara endavant, Club Esportiu Jupiter) de Club Esportiu Jupiter, amb CIF/NIF: G62719935 amb domicili legal a Carrer Agricultura 238 – còd. postal 08020 – Barcelona amb email soci@cejupiter.cat

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Club Esportiu Jupiter, amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció argentines.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present Web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Club Esportiu Jupiter, o qualsevol de les seves delegacions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Club Esportiu Jupiter, i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Club Esportiu Jupiter.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

Club Esportiu Jupiter, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

Club Esportiu Jupiter, no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per «links» o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Club Esportiu Jupiter. La presència de «links» o enllaços a les pàgines Web de Club Esportiu Jupiter, té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Política de Privacitat

LLEI NACIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES PERONSALS NÚM. 25.326, DISPISICIÓ 11/2006

D’acord amb la normativa vigent en matèria de dades personals, volem fer conèixer als nostres clients les mesures a adoptar per garantir la privadesa de la informació que ens subministrin (d’ara endavant la «Informació»), les quals detallem a continuació:

  1. Protegir la informació segons estàndards de seguretat i confidencialitat.
  2. Limitar l’obtenció i l’ús de la informació al mínim necessari per administrar i brindar-los un servei adequat als nostres clients, cosa que inclou assessorar-los sobre els nostres productes, serveis i altres oportunitats.
  3. Permetre l’accés a la informació únicament a persones autoritzades per la nostra empresa (siguin dependents o no), les que estaran degudament capacitades en el maneig apropiat i seran passibles de sancions en cas d’incompliment.
  4. No revelar la informació (quan legalment es requereixi consentiment previ) a terceres persones, tret que hàgim informat prèviament el client i aquest ens hagi autoritzat o ho fem en virtut d’una obligació legal.
  5. Exigir a aquells que ens proveeixin algun servei que s’adeqüin als nostres estàndards de seguretat i confidencialitat.
  6. Mantenir els fitxers dels nostres clients complets, actualitzats i exactes, d’acord amb la informació que ens subministri el propi client. Indicar com i on accedir-hi (exceptuant quan la llei ho prohibeixi) i com notificar-nos de possibles errors que corregirem a la brevetat.
  7. Oferir als clients la possibilitat dexercir els drets daccés, rectificació i supressió de les seves dades, quan correspongui.
Desplaça cap amunt